Geri Dönüşüm

11 Geri dönüşüm terim olarak, kullanım dışı kalan geri dönüşebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılmasıdır.

Tüketilen maddelerin yeniden geri dönüşüm halkası içine katılabilmesi ile öncelikle hammadde ihtiyacı azalır. Böylece insan nüfusunun artışı ile paralel olarak artan tüketimin doğal dengeyi bozması ve doğaya verilen zarar engellenmiş olur. Bununla birlikte yeniden kazanılabilir alüminyum kullanılması alüminyum sıfırdan imal edilmesine oranla %35’e varan enerji tasarrufu sağlamaktadır.

Cam, kağıt, alüminyum, plastik, piller, motor yağı, akümülatörler, beton, organik ve elektronik atıklar çöp değildir, geri dönüşebilir.

Atık malzemelerin hammadde olarak kullanılması çevre kirliliğinin engellenmesi açısından da önemlidir. Kullanılmış kağıdın tekrar kağıt imalatında kullanılması hava kirliliğini %74-94, su kirliliğini %35, su kullanımını %45 azaltabilmektedir. Örneğin bir ton atık kağıdın kağıt hamuruna katılmasıyla 8 ağacın kesilmesi önlenebilmektedir.